System alarmowy to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem. Istnieją również systemy dozorowe np.: kontrola dostępu oraz monitoring wizyjny CCTV ( nazywany również monitoringiem, telewizją przemysłową).

W systemach alarmu włamania, przeważnie montuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) montowane na elementach uchylnych umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych. System uzbrajany i rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu użytkownika lub przez przenośny pilot. System można zaprojektówać również aby uzbrajał/rozbrajał się jednocześnie za pomocą klawiatury i pilota. Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż, działka itp.).

System antynapadowy

Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury nazywane manipulatorami posiadają funkcję wybierania kodu będąc zmuszonym do tego, co spowoduje uruchomienie systemu alarmu napadu – cichy alarm, wezwanie ochrony.

Urządzenie do ręcznego powiadamiania o pożarze.

Istotną grupę wśród systemów alarmowych stanowią systemy alarmów przeciwpożarowych. Najczęściej oparte są one o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania- zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (w skrócie ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż. – automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemy nawiewowe i oddymiania, awaryjne oświetlenie, dźwiękowy system ostrzegania (DSO) itp. Istnieją również czujki wykrywające tlenek węgla powszechnie znany jako czad.

Wszystkie wymienione elementy systemu alarmowego są jedynie podstawą, którą modyfikuje się lub rozszerza o inne elementy tworzące całość.

You are currently viewing Systemy alarmowe Biała Podlaska